تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1373 
الهیات با گرایش فلسفه و کلام 
دانشگاه قم ‌ 
 
فوق لیسانس 
1375 
تاریخ اسلام‌ 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)‌ 
 
دکترا 
1379 
علوم قران وحدیث 
دانشگاه تربیت مدرس 
18.00 
سطح 3