نشست علمی نقد کتاب سازمان وکالت
53 بازدید
محل نشر: مجموعه نقد و نگاه، ش 1 سلسله نشستهاي نقد و بررسي كتاب سال حوزه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی