عبادت های جاهلی از منظر قرآن
53 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » پاییز 1384 - شماره 7 » (30 صفحه - از 113 تا 142)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جاهلیت از منظر قرآن کریم در ابعاد و محورهای گوناگونی قابل بحث است. یکی از این محورها که در آیات قرآن انعکاس یافته، چگونگی انجام مراسم دینی و عبادت های مردم عصر جاهلی، به ویژه عرب ساکن در جزیرة العرب است. از آن جا که بشر به لحاظ نیاز و زمینه فطری نمی تواند فارغ از عبادت باشد، عرب جاهلی نیز مراسم عبادی خاصی داشتند که به صورت فردی یا جمعی انجام می شد. هر چند اصل این عبادات، غالباً در تعالیم ادیان آسمانی پیشین، به ویژه دین حنیف ابراهیمی(علیه السلام) ریشه داشت، اما آنان در چگونگی انجام آن دچار کژی ها و تحریفاتی شده بودند که گاه شکل خنده آور و پوچی را برای یک عبادت پدید آورده بود. در این مقال با بهره گیری از روایات تفسیری کژی های عبادی مردم جاهلی را در حدّی که قرآن کریم گزارش کرده بررسی می کنیم.