آثار تاریخی محدثان قم تا قرن پنجم هجری
46 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » تابستان 1383 - شماره 2 »(16 صفحه - از 7 تا 22)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قم از پرسابقه ترین مراکز شیعه نشین در ایران است. این منطقه در نیمه دوم قرن اول هجری، پذیرای مسلمانان عرب با گرایش شیعی شد و رفته رفته به یکی از قطب های علمی تشیع در عالم اسلامی تبدیل گردید. گرایش حدیثی موجود در این مرکز شیعی موجب پدید آمدن محدثان بسیاری در آن شد، به گونه ای که گاه ارقام شگفت آوری درباره تعداد محدثان این حوزه حدیثی گزارش شده است. این حوزه حدیثی تا قرن چهارم هم چنان پا برجا بود و نشاط و فعالیت داشت. شیخ صدوق، شخصیت برجسته حدیثی این قرنوبزرگ ترین نماینده فکری این حوزه بود...