بررسی نقش سه بانوی بزرگوار در تمهید مقدمات عصر غیبت (نرجش خاتون – حکیمه خاتون- حدیث)
49 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دفتر تبليغات آموزش خواهران
تاریخ دفاع: 1377
نام استاد/نام دانشجو : حكميه اباذرى