اقدامات پیامبر اکرم(ص) در تغیر ساختار فرهنگی جامعه جاهلی به جامعه اسلامى
38 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دفتر تبليغات آموزش خواهران
تاریخ دفاع: 1379
نام استاد/نام دانشجو : اعظم سادات بني زهرا