سلام و آثار فردی و اجتماعی آن از دیدگاه قرآن و سنت
32 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مركز جهاني علوم اسلامى
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : سيد غلامرضا مير احمدى