حکومت امام عصر(ع) از منظر قرآن و سنت
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مركز جهاني علوم اسلامى
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : سيد محمد داود موسوى