سیره اهل بیت(ع) در جذب مخالفان
36 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه امام خمينى
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : سيد محسن مهدي زيدى