بررسی آثار فردی و اجتماعی حب دنیا از منظر قرآن و روایات
38 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه امام خمينى
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : محمد رضا صداقت