خاندان جعفربن ابی طالب
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مركز جهاني علوم اسلامى
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : سيد مظهر امام