بررسی تطیقی عملکرد (کاگزران امیر المومنین(ع) و کاگزاران خلفای سه گانه
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مركز جهاني علوم اسلامى
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : ناظر حسين فهيم