نگاه تاریخی به برخورد و رفتار با بردگان در اسلام(با تکیه بر سیرةمعصومین(ع))
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: موسسه امام خمينى
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : عبد الرضا عرب ابوزيد آبادى