مبانی قرآنی قیام امام ‏حسین(ع)‏
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز جهاني علوم اسلامی
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : سیاست باقراف